.
صفحه نخست
گالری تصاویر
معرفی مرکز
فعالیت های تفریحی
اخبار سایت
مقالات
استخدام
درباره ما
تماس با ما

مرکز سالمندان بزرگمهر مجموعه ای ازتجهیزات توانبخشی و درمانی کاملا مجهز را جهت مهمانان گرامی که نیاز به استفاده

 Ø§Ø² تجهیزات درمانی/توانبخشی دارند رافراهم نموده است از قبیل 

 -بخش مجهز فیزیوتراپی با تجهیزات کامل

- بخش مجهز درمان با امکانات کامل بیمارستانی

- بخش کاردرمانی